Ruccol Public Relations


Witamy na oficjalnej stronie
RuccolPublicRelations
RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

Pracujemy dla Ciebie
z Pasją,
zwiększając Twoją
efektywność !

Kim jesteśmy

Nasze usługi dla każdego Klienta, są wykonywane na najwyższym poziomie, zgodnie z System Zarządzania Jakością. Jesteśmy pionierem w analizie potrzeb Klienta. Nasz zespół audytorski dokonuje szczegółowej analizy, aby zaproponować Klientowi ścieżkę rozwoju, uwzględniając zewnętrzne finansowanie. Posiadamy wiedzę na temat korzyści i obowiązków leżących po stronie Klienta w obrębie otrzymania finansowania. Dysponujemy informacjami jak promować i dokumentować każdy projekt zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE. Uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach w świecie dotacji, aby udzielać informacji Klientom bezpośrednio ze źródła. Od 2017 roku przeszliśmy wiele zmian, które pozytywnie wpłynęły na Naszą tożsamość biznesową. Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 .

RuccolPublicRelations RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

Dorota

ZESPÓŁ

Zespół RuccolPublicRelations zapewnia pełen profesjonalizm, terminowość i pomoc! Sprawdź już dziś!

Mateusz

Matuesz

Mateusz

Jolanta

Mateusz

Posiadamy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO9001:2015-10

Nasza firma dopracowała system, który opiera się na skutecznym rozumieniu potrzeb klienta. Jej wynikiem jest szybka i efektywna komunikacja pomiędzy stronami, która przekłada się na długofalową współpracę. RuccolPublicRelations Sp. z o.o., w 2021 roku otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO9001:2015-10, m.in. w zakresie pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Wierzymy, że współpraca, oparta na zaufaniu jest gwarantem sukcesu w procesie pozyskiwania zewnętrznego finansowania oraz wykonywania usług doradczych i szkoleń.  Głównie działamy na terenie Polski Wschodniej, ale Nasze usługi realizujemy na terenie całej Europy i świata. Publikujemy warianty współpracy.

WSPÓŁPRACA

P4

Wariant I PROJEKT

Wariant współpracy tą metodą z Klientem opiera się na otrzymaniu zlecenia od Klienta, polegającego na przygotowaniu dokumentacji na konkretny projekt wskazany przez Klienta. W przypadku tego typu współpracy, nie analizujemy czy Klient się kwalifikuje do projektu. Wykonujemy zlecenie przygotowania dokumentacji na podstawie danych, które Klient Nam przekazuje. Koszt obsługi Klienta w tym przypadku jest podzielony na dwie części: I część Wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji, 50% wysokości wynagrodzenia podstawowego, w ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy, 50% wysokości wynagrodzenia podstawowego, w ciągu 3 dni kalendarzowych od przekazania przygotowanej dokumentacji dla Klienta lub wysłaniu projektu w generatorze do tego przeznaczonym. II część Wynagrodzenie dodatkowe success fee od pozyskanej kwoty dotacji/ dotacji warunkowej/ refundacji/ pożyczki/ pożyczki z możliwością umorzenia. Płatne w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania pozytywnej decyzji przez Klienta.

P11

Wariant II AUDYT + PROJEKT

W przypadku wyboru tego wariantu przeprowadzamy audyt u Klienta. Celem jest przygotowanie szczegółowego planu rozwoju, w oparciu o obowiązki i przywileje wynikające z zewnętrznego finansowania. Badamy i analizujemy, m.in. otoczenie, dokumenty, rynek i infrastrukturę. Należy pamiętać, iż szeroko pojęte dotację unijne, nie są jedynym źródłem finansowania zewnętrznego. Zaspokajamy w pełni potrzeby Klienta, w celu realizacji usługi dla Klienta nie pomijając żadnych szczegółów. Audyt trwa od 20 do 90 dni, czas trwania jest uzależniony od współpracy z Klientem. Audyt jest zakończony sprawozdaniem z audytu, który składa się m.in. z raportu nt. dostępności źródeł zewnętrznego finansowania, w którym określamy, m.in. kwoty czy czas oczekiwania na środki i procedury. Koszt Wariantu II to: Koszt audytu, podzielony na dwie równe części, I płatność w ciągu 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy i II płatność 3 dni kalendarzowe po przesłaniu sprawozdania do Klienta oraz koszt Wynagrodzenia opisanego w Wariancie I .

P6

Wariant III METODA SZKOLENIOWO- DORADCZA

Udział przy współpracy biorą: Zespół ( maksymalnie 5 osób) oddelegowany przez Klienta i doradca pracujący nad projektem, który jest pisany. Od samego początku, tj. od momentu analizy obszaru, który miałby być poddany finansowaniu. Osoba koordynująca pracę z Naszej firmy ( ekspert lub/i doradca), może być do dyspozycji Klienta w formie Hybrydowej. Klient po zakończeniu usługi wykonywanej tą metodą, otrzymuje na koniec projekt wraz z przeszkolonym zespołem, co daje zaangażowanie całego zespołu w cel tego działania. Ułatwia to osobom będącymi w organizacji kontunuowanie pracy przy projekcie. Koszt tego Wariantu współpracy składa się z kilku elementów: Wynagrodzenie osoby udzielającej usługi doradczo- szkoleniowej: - Ekspert ( min. 5 lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych) 500 zł netto/ 1 godzina - Doradca ( min. 3 lata doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych) 250 zł netto/ 1 godzina Koszt hotelu ( min. 4*) Koszt dojazdu Dieta ( 100 zł netto/ 1 dzień) w przypadku usługi wykonywanej w formie zdalnej nie występuje koszt hotelu i koszt dojazdu.

Prawidłowe rozliczenie projektu unijnego, jego promocja i używanie materiałów, w celu jego realizacji stanowią najważniejsze kroki w powodzeniu inwestycji finansowanej ze źródeł zewnętrznych a w szczególności z Funduszy Unijnych. Błędy popełniane podczas składania wniosków o płatność, z promowaniem projektów i wykorzystywanie nie ekologicznych rozwiązań mogą mieć wpływ na zmniejszenie kwoty pozyskanego dofinansowania UE dla firm, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak i problemy z osiągnięciem celów projektu. Oferujemy Państwu indywidualną pomoc przy każdej czynności związanej z rozliczaniem i koordynowaniem projektu, kładąc duży nacisk na optymalizację kosztów.

Co wykonujemy, posiadamy i proponujemy Naszym Klientom?