RuccolPublicRelations

Witamy na oficjalnej stronie
RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

Pracujemy dla Ciebie
z Pasją,
zwiększając Twoją
efektywność !

Kim jesteśmy

Firma specjalizująca się w pisaniu projektów unijnych, przeprowadzaniu audytów zewnętrznych oraz opracowywaniu strategii biznesowych. Nasza firma posiada szeroką bazę specjalistów z różnych branż, co umożliwia nam dostarczanie kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

W zakresie pisania projektów unijnych, oferujemy naszym klientom wsparcie w opracowywaniu wniosków, identyfikowaniu źródeł finansowania i tworzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej. Działamy w różnych sektorach, dostosowując nasze strategie do specyfiki danej branży i celów klienta.

Nasze audyty zewnętrzne to kolejna istotna usługa, którą świadczymy. Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny, które pozwalają naszym klientom na optymalizację działań, poprawę efektywności i zwiększenie konkurencyjności. Opracowujemy również wzorcowe strategie, które służą jako podstawa do dalszych działań i rozwoju firm.

W naszej ofercie znajdują się także audyty wdrażania usług oraz strategie wdrażania usług w firmie. Pomagamy naszym klientom w identyfikacji obszarów do doskonalenia, opracowujemy strategie wdrażania i dostarczamy rekomendacje, które przyczyniają się do sukcesu projektów.

Jesteśmy również zaangażowani w koordynację projektów unijnych, zapewniając profesjonalne zarządzanie, monitorowanie postępów i realizację celów projektowych. Nasz doświadczony zespół dba o terminowość, jakość i efektywność działań w ramach projektów unijnych.

Organizujemy również szkolenia z możliwością finansowania, które umożliwiają rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji naszych klientów. Nasze szkolenia są dopasowane do konkretnych potrzeb i obejmują szeroki zakres tematyczny.

Ponadto, nasza firma zajmuje się tworzeniem strategii biznesowych, które służą jako fundament rozwoju firm. Analizujemy rynki, konkurencję i trendy, aby opracować spersonalizowane strategie, które wspierają wzrost i osiągnięcie celów biznesowych.

Działamy z pasją i zaangażowaniem, aby zapewnić naszym klientom kompleksowe wsparcie i profesjonalne doradztwo. Nasza wiedza, doświadczenie i skrupulatność w działaniu sprawiają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem dla naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą i skorzystania z naszych usług. Jesteśmy gotowi, aby wesprzeć Was w realizacji waszych celów biznesowych!

RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

Dorota

ZESPÓŁ

Zespół RuccolPublicRelations zapewnia pełen profesjonalizm, terminowość i pomoc! Sprawdź już dziś!

Mateusz

Matuesz

Mateusz

Jolanta

Mateusz

Posiadamy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO9001:2015-10

Nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie z naszym Systemem Zarządzania Jakością. Jesteśmy liderem w analizowaniu potrzeb naszych klientów. Nasz zespół audytorski przeprowadza szczegółową analizę, aby zaproponować indywidualną ścieżkę rozwoju uwzględniającą zewnętrzne finansowanie. Posiadamy obszerną wiedzę na temat korzyści i obowiązków klientów związanych z otrzymaniem finansowania. Ponadto, dysponujemy informacjami dotyczącymi promocji i dokumentacji każdego projektu zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE.

Jako firma aktywnie uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach dotyczących dotacji, aby dostarczać naszym klientom informacje bezpośrednio ze źródła. Od 2017 roku wprowadziliśmy wiele zmian, które pozytywnie wpłynęły na naszą tożsamość biznesową. Jesteśmy również dumni z posiadania certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015-10, który potwierdza nasze wysokie standardy jakości i profesjonalizmu.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie, wiedza i zaangażowanie pozwolą nam w pełni sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i doradztwo na każdym etapie procesu, aby pomóc naszym klientom osiągnąć sukces w pozyskiwaniu finansowania i skutecznej realizacji projektów.

WSPÓŁPRACA

P4

Przygotowanie dokumentów do zewnętrznego finansowaniaAnaliza Wymagań Finansowania: Zrozumienie kryteriów i wymogów danego źródła finansowania.
Określenie Celów i Zakresu Projektu: Opracowanie jasnego opisu celów projektu, jego zakresu i oczekiwanych rezultatów.
Planowanie Budżetu: Szczegółowe ustalenie kosztów i planowanych wydatków.
Opracowanie Wniosku: Pisanie wniosku zgodnie z wytycznymi finansującego, w tym opis projektu, harmonogram, budżet i metody oceny sukcesu.
Zbieranie Niezbędnych Dokumentów: Kompletowanie wszelkich wymaganych dokumentów, zaświadczeń i załączników.
Weryfikacja i Korekta: Dokładne sprawdzenie wniosku pod kątem zgodności z wymaganiami i błędów.
Złożenie Wniosku: Przesłanie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.


Warunki współpracy:

Płatność Początkowa: 50% opłaty należy uiścić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Płatność Po Zakończeniu Prac: Pozostała część płatności jest wymagana w ciągu 7 dni od przekazania kompletnych dokumentów klientowi.
Wsparcie Po Złożeniu Dokumentów: Po wysłaniu dokumentów do instytucji finansującej i do czasu opublikowania listy kwalifikowanych projektów, firma zapewnia wsparcie w zakresie uzupełnień i doradztwa.
Abonament Pozytywnego Wyniku: Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, współpraca może być kontynuowana na innych warunkach, z abonamentem płatnym z góry co 6 miesięcy. Do 31 stycznia 2024 r., abonament wynosi 600 zł netto miesięcznie.
Success Fee: Opłata sukcesu wynosi 5% od kwoty dofinansowania, płatna w dwóch transzach: 2,5% płatne w ciągu 7 dni od ogłoszenia kwalifikacji projektu i 2,5% po otrzymaniu dofinansowania na konto przez beneficjenta płatne w ciągu 7 dni.

P11

Audyty
Przygotowanie do Kontroli: Wsparcie dla klientów przed zewnętrznymi kontrolami.
Zmiany w Realizacji Celów Firmy: Audyty wspierające restrukturyzację celów firmy.
Audyt Projektów: Kontrola projektów pod kątem zgodności z celami i wymaganiami.
Audyt Zrównoważony: Ocena działań w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Gospodarka Cyrkularna: Wsparcie w transformacji działalności w kierunku gospodarki cyrkularnej.
Model Biznesowy Transformacji: Opracowanie modeli biznesowych dla gospodarki cyrkularnej.
Studium Wykonalności i Analiza Potrzeb: Ocena możliwości i potrzeb w kontekście gospodarki cyrkularnej.
Strategie Wzornicze i Rozwój w Gospodarce 4.0: Tworzenie strategii wzorniczych oraz dokumentów dotyczących gospodarki cyfrowej i przemysłu 4.0.
Mapa Drogowa Przedsiębiorstw: Opracowanie planów rozwoju długoterminowego dla firm.

Warunki współpracy:

Płatność Początkowa: 50% opłaty należy uiścić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Płatność Po Zakończeniu Prac: Pozostała część płatności jest wymagana w ciągu 7 dni od przekazania kompletnych dokumentów klientowi.

P6

Szkolenia i usługi doradcze z możliwością finansowania
Szkolenia i usługi doradcze komercyjne
Konferencje tematyczne

Zbadanie Potrzeb: Analiza potrzeb klienta i doradztwo w zakresie uzyskania finansowania zewnętrznego na szkolenia.
Rejestracja i Certyfikaty: Firma posiada wpis do Bazy Usług Szkoleniowych, jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową i posiada certyfikat ISO w zakresie realizacji usług szkoleniowych i doradczych.
Oferowane Szkolenia: Szkolenia komercyjne indywidualne i branżowe, w tym wykorzystanie Chat GPT w firmie, prezentacje, pisanie projektów, a także szkolenia BHP.
Efekty Szkoleniowe: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy są przygotowani do sporządzenia odpowiednich dokumentów.
Konferencje Dostosowane do Klienta: Organizacja konferencji tematycznych dostosowanych do potrzeb klientów, w tym stowarzyszeń, fundacji, firm itp.

Warunki współpracy:

Płatność Początkowa: 50% opłaty należy uiścić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
Płatność Po Zakończeniu Prac: Pozostała część płatności jest wymagana w ciągu 7 dni od przekazania kompletnych dokumentów klientowi.
W przypadku usług z finansowaniem płatności zgodnie z regulaminem fiannsowania.

Prawidłowe rozliczenie projektu unijnego, skuteczna promocja oraz używanie odpowiednich materiałów są kluczowymi elementami sukcesu inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Funduszy Unijnych. Błędy popełniane podczas składania wniosków o płatność, niewłaściwa promocja projektów oraz nieekologiczne rozwiązania mogą negatywnie wpłynąć na kwotę pozyskanego dofinansowania UE dla firm, płynność finansową przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie celów projektu. Nasza firma oferuje indywidualną pomoc w każdej czynności związanej z rozliczaniem i koordynacją projektu, kładąc duży nacisk na optymalizację kosztów.

Nasi eksperci specjalizują się w skutecznym rozliczaniu projektów unijnych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i doradztwo w procesie rozliczania, aby zapewnić prawidłowe dokumentowanie wydatków oraz zgodność z przepisami i wymogami finansowania zewnętrznego. Przykładamy również dużą wagę do promocji projektów, dostarczając strategii i narzędzi niezbędnych do skutecznego dotarcia do odpowiednich grup docelowych.

Ponadto, podkreślamy znaczenie zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań. Wspieramy naszych klientów w wyborze materiałów i technologii, które są zgodne z zasadami ochrony środowiska, co przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i pozytywnego oddziaływania na środowisko.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom profesjonalnej pomocy na każdym etapie projektu, aby maksymalnie wykorzystać możliwości finansowania zewnętrznego, zachować płynność finansową przedsiębiorstwa i osiągnąć sukces w realizacji celów projektowych.

Co wykonujemy, posiadamy i proponujemy Naszym Klientom?

CIEKAWE ILE OSÓB NAS ODWIEDZI ?

1
Animowany licznik