RuccolPublicRelations

AKTUALNOŚCI

RuccolPublicRelations na Solar Energy Expo 2023 – Przemysł OZE w Polsce Nabiera Tempa

Warszawa, 16 stycznia 2023 – Ptak Warsaw Expo

Firma RuccolPublicRelations z dumą wzięła udział w kluczowym wydarzeniu branży odnawialnych źródeł energii – Solar Energy Expo, które trwają do 19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo. Jest to wyjątkowe wydarzenie w skali kraju, skupiające uwagę na rozwoju i najnowszych trendach w sektorze OZE.

Solar Energy Expo, będąc pierwszymi w Polsce targami przemysłu OZE, zgromadziło tysiące entuzjastów i setki firm działających w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Wśród prezentowanych rozwiązań znalazły się innowacyjne technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej, zaawansowane systemy solarnych paneli, pompy ciepła, nowoczesne elektrownie słoneczne, magazyny energii, a także usługi związane z elektromobilnością i fotowoltaiką.

Podczas targów miały miejsce istotne dyskusje dotyczące polityki energetycznej w zakresie OZE w Polsce, a także wyzwań stojących przed polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Szczególną uwagę poświęcono otoczeniu regulacyjnemu dla magazynów energii oraz obecnym trendom na rynku magazynowania.

Dodatkowym punktem programu było wyjątkowe wydarzenie – Konferencja PIME Energy Storage Summit 2023, zorganizowana we współpracy z Ptak Warsaw Expo i Stowarzyszeniem PIME. Konferencja ta była platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między branżowymi ekspertami, a także okazją do omówienia polskich przypadków w kontekście OZE.

Udział firmy RuccolPublicRelations w Solar Energy Expo potwierdza zaangażowanie w rozwój gospodarki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz Przemysłu 4.0. Wydarzenie to było nie tylko okazją do zaprezentowania naszych usług, ale również do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych i wymiany wiedzy na tematy związane z przyszłością odnawialnych źródeł energii.

Projekt Lider XV: Rozwijanie Potencjału Młodych Naukowców w Polsce

Warszawa, Polska – Program Projekt Lider XV, ogłoszony 29 grudnia 2023 roku, jest inicjatywą mającą na celu wsparcie młodych talentów naukowych w Polsce. Program ten, kierowany do ambitnych doktorantów, nauczycieli akademickich oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, stanowi wyjątkową szansę na rozwój kompetencji w zakresie samodzielnego planowania badań oraz zarządzania zespołem badawczym.

Dla Kogo Jest Program? Projekt Lider XV adresowany jest do osób, które:

 1. Są w trakcie studiów doktoranckich, nauczycielami akademickimi lub przygotowują rozprawę doktorską, i nie posiadają jeszcze stopnia doktora, lub posiadają go nie dłużej niż 7 lat (nie wliczając urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz okresów chorobowych).
 2. Są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, posiadają patenty lub realizowały projekty wdrożeniowe.
 3. Nie były dotychczas kierownikami projektu w programie LIDER.
 4. Pozyskają współpracę z jednostką naukową w Polsce, która zatrudni kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego.
 5. Posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu, lub są obywatelami UE przebywającymi w Polsce dłużej niż 3 miesiące.

Cel Programu Celem Programu LIDER jest finansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym i rozwojowym, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie i mają potencjał wdrożeniowy. To wsparcie ma na celu podniesienie kompetencji młodych naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi i kierowania zespołami badawczymi.

Finansowanie i Harmonogram Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN, przy całkowitej alokacji 80 mln PLN na konkurs. 10% tej kwoty stanowi rezerwa na odwołania. Nabór wniosków rozpocznie się 19 lutego 2024 roku i potrwa do 29 marca 2024 roku, do godziny 16:00.

Program ten stanowi szansę na rozwój kariery naukowej dla młodych talentów, umożliwiając im realizację ambitnych projektów badawczych oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych w nowoczesnym świecie nauki. Jest to krok w kierunku wzmocnienia pozycji Polski jako kraju innowacji i badań naukowych na arenie międzynarodowej.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkową konferencję organizowaną przez dziennik „Rzeczpospolita”, na której Pani Dorota Szczygieł występując z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej będzie pełnić rolę jednego z głównych prelegentów. Konferencja ta będzie wyjątkową okazją do zdobycia cennych informacji i umiejętności związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami Unii Europejskiej.

Szczegółowy program konferencji przedstawia się następująco:

DZIEŃ I Poniedziałek, 7 lutego 2024

Prezentacje obejmują m.in. pozyskiwanie funduszy z NCBR, działania promocyjne projektów z Funduszami Unijnymi prowadzone przez Panią Dorotę Szczygieł, a także omówienie funduszy regionalnych i konkursu na poprawę efektywności energetycznej.

DZIEŃ II Wtorek, 20 lutego 2024

Program rozpocznie się od podstaw rozliczania funduszy unijnych prezentowanych przez Panią Dorotę Szczygieł. Następnie, Pani Szczygieł poprowadzi również sesje dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków oraz warsztaty i studia przypadków.

DZIEŃ III Wtorek, 5 marca 2024

Trzeci dzień konferencji skupi się na kontroli projektów dofinansowanych ze środków UE, uprawnieniach kontrolerów i kontrolowanych, a także na dostępnych programach z udziałem środków UE.

Zachęcamy do zapisu na konferencję, by skorzystać z bogatej wiedzy i doświadczenia naszych prelegentów, a szczególnie z ekspertyzy Pani Doroty Szczygieł, której sesje z pewnością dostarczą praktycznej i wartościowej wiedzy każdemu uczestnikowi.

Do zobaczenia na konferencji!

https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/szkolenie/4024-akademia-funduszy-unijnych-2024-r/progr

Nasza firma miała możliwość skorzystania z Szkolenia: Nowe Regulacje Prawne i Procedury w Perspektywie Finansowej 2021-2027 organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 

Omawiano:

Regulamin naboru:

 • Omówienie regulaminu naboru z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych obowiązujących w perspektywie finansowej 2021-2027.
 • Omówienie typów projektów i podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.
 • Wyjaśnienie kwestii kwalifikowalności wydatków oraz intensywności wsparcia.
 • Zasada „Do Not Significant Harm” (DNSH) w projektach Funduszu Europejskiego dla Młodzieży (FEM).
 • Kryteria wyboru projektów.

Zasady wypełniania i składania wniosku:

 • Prezentacja systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.
 • Omówienie zagadnień związanych z montażem finansowym projektu.
 • Wskaźniki realizacji celów projektu – jak je skutecznie mierzyć i raportować.

oraz przeprowadzono Indywidualne konsultacje Możliwość indywidualnych spotkań z ekspertami i omówienie specyficznych problemów i wątpliwości.

Zaangażowanie Naszej Firmy w Pozyskiwanie Informacji bezpośrednio od Instytucji Finansujących

W naszym dążeniu do świadczenia usług najwyższej jakości, nasza firma szczególnie dba o precyzyjne przygotowanie do realizacji zleceń dla klientów. Kluczowym aspektem tego procesu jest korzystanie z wiarygodnych i aktualnych źródeł informacji. W tym celu bezpośrednio współpracujemy z instytucjami finansującymi, aby zapewnić najbardziej rzetelne i kompleksowe dane.

Dzięki temu podejściu, możemy zagwarantować, że informacje, na których opieramy nasze działania i rekomendacje dla klientów, są nie tylko aktualne, ale również precyzyjnie dopasowane do specyfiki branży i indywidualnych potrzeb każdego klienta. Nasza współpraca z instytucjami finansującymi pozwala na bezpośredni dostęp do najnowszych wytycznych, regulacji oraz możliwości finansowania, co z kolei umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Dzięki temu, nasi klienci mogą być pewni, że otrzymują wsparcie oparte na najbardziej aktualnych i dokładnych informacjach dostępnych na rynku. Jest to dla nas priorytet, aby każde zlecenie było realizowane z największą starannością i profesjonalizmem, co bezpośrednio przekłada się na sukces naszych klientów.

„Program Local.History: Nabór Wniosków o Dotacje na Projekty Upamiętniające Tragedie II Wojny Światowej”

Wydarzenia historyczne mają moc kształtowania naszego rozumienia świata i wpływania na naszą przyszłość. W uznaniu tego faktu Fundacja Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) rozpoczęła Program Local.History, zapraszając organizacje z Europy Środkowo-Wschodniej do składania wniosków o dotacje. Program ten ma na celu wsparcie lokalnych i regionalnych inicjatyw historycznych, które rzucają światło na tragedie z okresu narodowego socjalizmu i II wojny światowej, tworząc namacalne połączenie z historią i promując wartości demokratyczne i historyczne.

Zrozumienie Lokalnego Kontekstu Prześladowań

Jednym z wyróżniających cezur Programu Local.History jest jego nacisk na krytyczne badanie aspektów prześladowań w okresie narodowego socjalizmu w kontekście lokalnym. Obejmuje to tematy takie jak praca przymusowa, prześladowania Sinti i Romów, osoby niepełnosprawne oraz ruchy oporu. Poprzez badanie tych tematów w kontekście ich wpływu na lokalne społeczności, program dąży do pogłębienia naszego zrozumienia przeszłości.

Szanse na Dotacje

Organizacje z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Łotwy, Litwy i Estonii mogą ubiegać się o dotacje w ramach Programu Local.History. Dotacje te wynoszą od 30 000 do 80 000 euro, oferując znaczne wsparcie finansowe dla projektów poświęconych zachowaniu i upamiętnieniu historycznych tragedii z okresu narodowego socjalizmu i II wojny światowej.

Przynoszenie Historii do Teraz

Program Local.History wykracza poza zwykłą dokumentację wydarzeń historycznych. Zachęca wnioskodawców do związywania swoich projektów z bieżącymi debatami społecznymi i stawiania pytań o historię z perspektywy współczesnej. To postępowe podejście zapewnia, że nauki wyciągnięte z przeszłości nadal rezonują w teraźniejszości i kierują naszą przyszłość.

Termin Składania Wniosków

Jeśli pasjonuje Cię odkrywanie i dzielenie się historią swojej społeczności w kontekście II wojny światowej i okresu narodowego socjalizmu, to jest Twoja szansa. Termin składania wniosków o dotacje upływa 15 lutego 2024 roku. Nie przegap okazji, aby mieć znaczący wpływ na to, w jaki sposób historia jest pamiętana i rozumiana w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aby uzyskać więcej informacji i szczegóły dotyczące składania wniosków, prosimy odwiedzić stronę internetową Programu Local.History.

Połączmy się, aby uczynić historię namacalną, aktualną i źródłem nadziei na przyszłość dzięki Programowi Local.History.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza nabór wniosków w konkursie „Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach”. Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów przez konsorcja przemysłowe i naukowo-przemysłowe, z finansowaniem z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” (FENG).

Konkurs ma na celu rozwój i umocnienie potencjału badawczo-innowacyjnego polskich firm i wykorzystanie zaawansowanych technologii. Konsorcja mogą obejmować różne kombinacje dużych przedsiębiorstw, MŚP oraz organizacji badawczych i pozarządowych.

Dr Jacek Orzeł, dyrektor NCBR, podkreśla znaczenie współpracy między sektorem biznesu a naukowym dla rozwoju gospodarki oraz kontynuacji tej współpracy po zakończeniu projektu. Program FENG charakteryzuje się innowacyjnym podejściem, mającym na celu wzrost potencjału badawczego oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. NCBR inwestuje w projekty, które przyczynią się do transformacji energetyczno-klimatycznej i adaptacji Przemysłu 4.0.

Projekty mogą obejmować różne moduły, takie jak B+R, wdrożenie innowacji, inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz rozwój kompetencji. Karolina Lesyng, dyrektor Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE w NCBR, wyjaśnia, że każdy projekt może obejmować wiele modułów w zależności od potrzeb partnerów.

Nabór wniosków trwa do 8 lutego 2024 r. Budżet konkursu wynosi 1,335 mld zł, podzielony równo między projekty z udziałem dużych przedsiębiorstw i bez nich.

W nowej odsłonie Funduszy Szwajcarskich w Polsce będą wspierane:

Program wspierający rozwój polskich miast średniej wielkości, które borykają się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, otrzyma finansowanie w wysokości 278,7 miliona franków szwajcarskich od Szwajcarii.

Inicjatywa skoncentrowana na badaniach naukowych i innowacjach, z budżetem 35 milionów franków szwajcarskich, ma na celu podniesienie standardów badań realizowanych w Polsce.

Gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Cel finansowania:

 • Główny Cel: Wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Kluczowe Daty:

 • Ogłoszenie konkursu: 7 września 2023
 • Start składania wniosków: 10 października 2023
 • Koniec przyjmowania wniosków: 19 grudnia 2023

Maksymalne Dofinansowanie:

 • Kwota: 82 781 PLN

Miejsce Realizacji Projektu:

 • Makroregion: Polska Wschodnia

Zasięg Terytorialny Projektu:

 • Terytorium: Polska Wschodnia

Dla Kogo:

 • Adresaci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Szczegóły Dofinansowania:

Etapy Dofinansowania:

 1. Etap I: Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji
 2. Etap II: Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • W Etapie I możliwe jest finansowanie zakupu usług doradczych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Forma Dofinansowania:

 • Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Kto może otrzymać dofinansowanie:

 • MŚP z terenu Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, oraz mazowieckim (z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego).

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:

 • Koszty zakupu usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji w Etapie I.

Drugi Etap Inwestycyjny: Realizacja Celów z Modelu Biznesowego GOZ

Ogólne Informacje:

 • Okres Realizacji: do 31 grudnia 2024 roku.
 • Forma Finansowania: Dotacja na kwotę do 3 500 000,00 zł netto plus 15% wkład własny

Szczegóły:

 1. Zakres Projektu:
  • Drugi etap skupia się na realizacji celów określonych w modelu biznesowym GOZ. Ważnym elementem jest uwzględnienie w modelu planów zakupów, które Państwa firma zamierza przeprowadzić do końca roku 2024.
  • Zakupy te powinny być zgodne z założeniami modelu biznesowego GOZ i przyczyniać się do osiągnięcia jego celów.
 2. Finansowanie:
  • W drugim etapie, finansowanie będzie miało formę dotacji. Przewidywana maksymalna kwota dofinansowania to 3 500 000,00 zł netto, z dodatkowym 15% współfinansowaniem.
  • Informacje o finansowaniu są zgodne z wytycznymi podanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 3. Terminy Składania Wniosków:
  • I Etap: Wnioski należy złożyć do dnia 19 grudnia 2023 roku.
  • II Etap: Wnioski będą przyjmowane w II/III kwartale roku 2024.
 4. Dodatkowe Zasoby:
  • Dołączamy link do szkolenia, w którym nasza firma brała udział i które zawiera informacje dotyczące tego projektu.

Zalecenia:

 • Zaleca się dokładne zaplanowanie zakupów i działań, które mają zostać zrealizowane w ramach drugiego etapu, z uwzględnieniem celów modelu biznesowego GOZ oraz dostępnych środków finansowych.
 • Warto również skorzystać ze szkoleń i materiałów dostępnych za pośrednictwem PARP, aby lepiej zrozumieć wymogi i kryteria dotyczące dofinansowania.

Początek Ciekawej Współpracy

Nasze wspólne doświadczenie podczas realizacji projektu zrodziło pomysł na dalszą współpracę. Aktualnie znajdujemy się w procesie tworzenia innowacyjnej aplikacji, która łączyć będzie świat mody z najnowszymi technologiami. Ta aplikacja ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy i doświadczamy mody.

Nowa Wizja Mody i Technologii: Współpraca z Projektantką Ewą

Miałam zaszczyt poznać Ewę podczas realizacji naszego najnowszego projektu. Ewa, niezwykle utalentowana projektantka mody, zaprojektowała dla mnie suknię na galę, która przeszła najśmielsze oczekiwania. Jej zdolności projektowe i kreatywny zmysł znacząco wyróżniają ją na tle branży mody.

Już wkrótce będziemy mogli podzielić się więcej szczegółami dotyczącymi tej ekscytującej inicjatywy. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z Ewą przyniesie nowe, świeże spojrzenie na branżę mody oraz technologii, łącząc estetykę z funkcjonalnością w zupełnie nowy sposób.

 

Oczekiwane Finansowanie i Przyszłe Plany

Obecnie oczekujemy na finansowanie, które ma być zaangażowane przez Ewę, aby umożliwić dalszy rozwój i finalizację aplikacji. Mamy nadzieję, że ta inwestycja otworzy nowe możliwości i pozwoli nam na wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek.

Suknia, która Robi Wrażenie

Suknia zaprojektowana przez Ewę stała się nie tylko moim osobistym triumfem na gali, ale także symbolem wyjątkowego talentu Ewy. Jej umiejętność połączenia elegancji z nowoczesnością oraz uwzględnienie moich indywidualnych preferencji sprawiły, że kreacja ta była prawdziwym dziełem sztuki.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85441:nowe-horyzonty-edukacji-biznesowej-dlaczego-akademia-parp-rewolucjonizuje-sposob-nabywania-umiejetnosci

Nowe Horyzonty Edukacji Biznesowej: Rewolucja Akademii PARP

W świecie, który zmienia się nie do poznania, szczególnie po doświadczeniach pandemii COVID-19, edukacja biznesowa wkracza na nowy, niezbadany dotąd teren. Przejście na zdalne nauczanie i e-learning pokazało, że tradycyjne metody kształcenia mogą być skutecznie zastąpione przez elastyczne i wygodne rozwiązania online. Właśnie w tych nowych realiach Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) staje się rewolucyjnym graczem w dziedzinie edukacji biznesowej.

Zdalna Edukacja – Nowa Norma

E-learning, który podczas lockdownu był koniecznością, teraz staje się preferowaną formą nauki dla wielu pracowników i studentów. Jego zalety, takie jak oszczędność czasu na dojazdach, elastyczność harmonogramu oraz dostęp do globalnej wiedzy ekspertów, sprawiają, że staje się on standardem w zdobywaniu umiejętności.

Paulina: Indywidualizm i Kreatywność w Modzie

Paulina jest indywidualistką, która podkreśla osobisty charakter swoich klientów poprzez niepowtarzalne projekty. Jej podejście do designu łączy nowoczesność z klasyką, a każdy jej projekt jest świadectwem wyjątkowej kreatywności i pasji do mody.

Rozpoczynamy Współpracę

W wyniku naszego spotkania z Pauliną, aktualnie rozważamy nawiązanie współpracy, która mogłaby obejmować audyty projektów związanych z ekspansją na rynki zagraniczne oraz projekty szkoleniowe w zakresie organizacji i struktury firmy w kontekście przemysłu 4.0. Współpraca taka otwiera nowe perspektywy dla obu stron, łącząc świat mody z najnowszymi technologiami i metodami zarządzania.

Wizyta na Jarmarku Dominikańskim w Trójmieście Otwiera Nowe Możliwości: Spotkanie z Projektantką Pauliną

Niedawno mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Jarmarku Dominikańskim w Trójmieście, gdzie nasza uwaga została skupiona na wyjątkowej projektantce mody, Paulinie. Jej firma, znana z dynamicznego rozwoju, zdobywa uznanie na światowym rynku mody, ubierając gwiazdy i tworząc designerskie dodatki oraz odzież.

Nowe Horyzonty dla Branży Mody

Paulina, ze swoim doświadczeniem i kreatywnym podejściem, ma potencjał, aby stać się jednym z kluczowych graczy na rynku mody, szczególnie w kontekście ciągłego rozwoju i adaptacji do zmieniających się trendów oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą przemysł 4.0.

Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z tak utalentowaną projektantką i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak nasze wspólne projekty będą przyczyniać się do dalszego rozwoju jej marki oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania w branży mody.

Chcesz Działać na Rzecz Wartości UE? Odkryj Możliwości, Jakie Dają Granty SPLOT

Sieć SPLOT Zaprasza do Drugiego Naboru w Ramach Funduszu Grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi Wartościami”

Sieć SPLOT ma zaszczyt ogłosić drugi nabór inicjatyw do funduszu grantowego, będącego częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Celem projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej.

Granty Dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego

Granty są przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które realizują cele i priorytety programu CERV, w tym:

 • Podnoszenie świadomości na temat praw i wartości UE.
 • Wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności.
 • Przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych.

Szczegóły Naboru

Fundusz przewiduje dwie tury naborów, każda o wartości 340 908 euro. Po udanym pierwszym naborze, drugi nabór również będzie się składał z dwóch etapów: wniosków wstępnych i wniosków pełnych.

Etap I – wnioski wstępne:

 • Nabór: 30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024.
 • Ogłoszenie wyników: 1 marca 2024.

Etap II – wnioski pełne:

 • Nabór: 1 marca 2024 – 30 kwietnia 2024.
 • Ogłoszenie wyników: 4 czerwca 2024.

Podziękowanie za Udział w Mazowieckim Forum Społeczności Energetycznych

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała serdeczne podziękowania za aktywny udział w Mazowieckim Forum Społeczności Energetycznych, które odbyło się 24 listopada w Hotelu Bellotto w Warszawie. List gratulacyjny został wystosowany przez Mariusza Rukata, Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych.

Dalsze Kierunki Rozwoju

Inicjatywy takie jak Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych są kluczowe dla rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Jako firma, będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia, przyczyniając się do postępu i innowacji w branży energetycznej.

Przyszłe Działania w Województwie Mazowieckim

Zgodnie z informacją przekazaną podczas forum, w najbliższym czasie władze samorządowe na terenie województwa mazowieckiego otrzymają szczegółowe informacje dotyczące dalszych działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie społeczności energetycznych.

Wyrazy Uznania i Szacunku

List od Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowi wyraz uznania dla naszej firmy i jej zaangażowania w rozwój społeczności energetycznych. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do tego ważnego wydarzenia i dziękujemy za możliwość udziału oraz za otrzymane podziękowania.

Wartościowe Wnioski i Materiały

Podczas forum, prelegenci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a teraz udostępnili swoje prezentacje do pobrania na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapewnił materiały szkoleniowe dotyczące zakładania Spółdzielni Energetycznych, które również są dostępne online.

Dorota Szczygieł jako Ekspert ds. Funduszy Unijnych na 13. Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie

Z dumą informujemy, że Pani Dorota Szczygieł, wybitny ekspert ds. funduszy unijnych i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy Unii Europejskich, miała zaszczyt uczestniczyć w 13. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się w Warszawie. Jej obecność na tym prestiżowym wydarzeniu podkreśla znaczenie jej doświadczenia i wiedzy w dziedzinie funduszy unijnych.

Dorota Szczygieł Uhonorowana Statuetką VIP Biznesu 2023 podczas Uroczystej Gali w Warszawie

Z ogromną dumą informujemy, że podczas uroczystej gali, nasza szanowana koleżanka, Dorota Szczygieł, została uhonorowana prestiżową nagrodą – Statuetką VIP Biznesu 2023.

To wyjątkowe wyróżnienie jest dowodem uznania dla jej nieocenionego wkładu w rozwój sektora biznesowego oraz jej wybitnych osiągnięć zawodowych.

Innowacyjne Metody i Brytyjskie Doświadczenie Krzysztofa Kucharczyka Wnoszą Rewolucję w Organizację Szkoleń

Krzysztof Kucharczyk, nasz ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w Wielkiej Brytanii, przynosi świeże spojrzenie na organizację i struktury projektów szkoleniowych w naszej firmie. Jego pasja do Szkocji i głęboka znajomość branży sprzedażowej to tylko niektóre z atutów, które wprowadzają innowacyjność i dynamizm w nasze działania.

 

Rynek inwestycji- artykuł

Artykuł dotyczy problemów, z jakimi polscy przedsiębiorcy borykają się przy pozyskiwaniu dofinansowania, a także wpływu regulacji unijnych na możliwości dotacyjne i zmieniające się ścieżki finansowania inwestycji. Dorota Szczygieł, ekspertka w dziedzinie funduszy unijnych, podkreśla, że głównym problemem jest brak właściwej wiedzy na temat kwalifikacji kosztów kwalifikowanych do wsparcia finansowego i planowania inwestycji zgodnie z trwałością projektu. Podkreśla też konieczność dogłębnej wiedzy o wymogach i regulacjach unijnych.

Z nami fundusze unijne są łatwym celem

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ), znana również jako gospodarka cyrkularna (Circular Economy), to model biznesowy, który dąży do maksymalizacji efektywności wykorzystania surowców i minimalizacji powstawania odpadów. Kluczowym założeniem tego modelu jest przekształcenie odpadów w surowce, które mogą być ponownie wykorzystane w procesach produkcyjnych, tworząc tzw. zamknięte pętle obiegu materiałów.

Cechy charakterystyczne GOZ obejmują:

 1. Minimalizacja Zużycia Surowców: W GOZ stara się zmniejszyć zużycie nowych surowców, zastępując je materiałami pochodzącymi z recyklingu.

 2. Redukcja Odpadów: Przez ponowne wykorzystanie materiałów i produktów, GOZ dąży do znacznego ograniczenia ilości generowanych odpadów.

 3. Zmniejszenie Emisji Gazów Cieplarnianych: Przez efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zmniejszenie ilości odpadów, GOZ pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 4. Zastosowanie Koncepcji 6R: Model ten opiera się na zasadach: odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink). Te zasady pomagają w tworzeniu bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych.

 5. Eko-Design: GOZ promuje projektowanie produktów i usług w sposób, który od początku uwzględnia ich późniejszy recykling lub ponowne wykorzystanie.

 6. Korzyści Biznesowe i Środowiskowe: Implementacja GOZ nie tylko służy ochronie środowiska, ale również może przynieść korzyści biznesowe, takie jak redukcja kosztów, zwiększenie konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy.

GOZ jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i dąży do stworzenia gospodarki, która jest zarówno efektywna ekonomicznie, jak i przyjazna dla środowiska.

 

Gospodarka 4.0, czasami określana jako czwarta rewolucja przemysłowa, to termin odnoszący się do bieżącej transformacji rynków i modeli biznesowych, wywołanej przez szybki rozwój technologii cyfrowych. Gospodarka 4.0 obejmuje szereg nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy (IoT), robotyka, big data, analiza danych, druk 3D i blockchain, które zmieniają sposób, w jaki produkujemy, zarządzamy i dostarczamy towary i usługi.

Gospodarka 4.0 ma za zadanie nie tylko zwiększać wydajność i zyski przedsiębiorstw, ale także przynosić korzyści społeczne, takie jak lepsza jakość życia, zrównoważony rozwój oraz większa dostępność towarów i usług.

Kluczowe cechy Gospodarki 4.0 :

 1. Cyfryzacja i Automatyzacja: Procesy biznesowe i produkcyjne stają się bardziej zautomatyzowane i oparte na danych. Firmy wykorzystują systemy cyber-fizyczne i IoT do optymalizacji operacji.

 2. Zintegrowane Systemy: Rozwijająca się zdolność do łączenia maszyn, urządzeń, sensorów i ludzi w sieci, umożliwiająca szybki przepływ informacji i lepszą koordynację działań.

 3. Inteligentne Rozwiązania: Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pomagają w analizowaniu danych i podejmowaniu decyzji, a także w prognozowaniu trendów i zachowań.

 4. Personalizacja i Elastyczność: Możliwość szybkiego dostosowywania produkcji do indywidualnych potrzeb klientów.

 5. Współpraca Międzysektorowa: Wzrost współpracy między różnymi branżami i sektorami, a także między ludźmi a maszynami.

Przemysł 4.0

Znany również jako czwarta rewolucja przemysłowa, to pojęcie odnoszące się do współczesnych trendów w automatyzacji i wymianie danych w środowiskach produkcyjnych. Obejmuje to zaawansowane technologie, takie jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja, robotyka, analiza dużych zbiorów danych (big data), obliczenia w chmurze i cyberbezpieczeństwo.

Celem Przemysłu 4.0 jest zwiększenie efektywności, elastyczności i indywidualizacji produkcji, a także lepsza integracja i optymalizacja łańcuchów dostaw. To podejście znacząco zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa produkcyjne działają i zarządzają swoimi procesami.

 

 

Program „Polska Wschodnia” jest inicjatywą mającą na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego wschodnich regionów Polski. Skupia się na stymulowaniu innowacji, zwiększaniu konkurencyjności oraz poprawie jakości życia mieszkańców tych obszarów. Program ten obejmuje różnorodne działania, w tym finansowanie projektów infrastrukturalnych, wsparcie dla przedsiębiorczości, a także inicjatywy edukacyjne i społeczne. Jest to ważny element strategii rozwoju kraju, mający na celu zmniejszenie dysproporcji między różnymi regionami Polski.

https://www.fepw.gov.pl/

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma ponownie miała okazję gościć w siedzibie firmy DESPRO, tym razem w celu przeprowadzenia szkolenia niezbędnego do podtrzymania certyfikatów. Współpraca z DESPRO, firmą z pasją tworzącą innowacyjne i stylowe meble tapicerowane, jest dla nas źródłem wielkiego zadowolenia i inspiracji.

 

Województwo kujawsko-pomorskie, gdzie znajduje się siedziba DESPRO, jest dla nas jak drugi dom. Miejsce to, ze swoją bogatą tradycją i nowoczesnością, stanowi doskonałe tło dla naszych działań szkoleniowych.

Cieszymy się na przyszłe możliwości współpracy i dziękujemy firmie DESPRO za jej gościnność i wsparcie.

Na podstawie przeprowadzonego przez nas dogłębnego badania rynku w województwie śląskim, jesteśmy podekscytowani, aby podzielić się naszymi odkryciami i sukcesami. Nasza podróż okazała się być niezwykle owocna, ponieważ nie tylko zdobyliśmy cenne informacje dotyczące struktury finansowania w regionie, ale także nawiązaliśmy istotne kontakty biznesowe.

Chcielibyśmy wyrazić szczególne podziękowania dla właściciela hotelu Jawor, który okazał się być nieocenionym źródłem wiedzy i wsparcia. Jego gościnność i chęć dzielenia się doświadczeniem były dla nas niezwykle cenne i miały znaczący wpływ na efekty naszego badania.

Fundusze Unijne w województwie warmińsko- mazurskim.

Nowa strona: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/

Znajdziesz tam przegląd programów, informacje o kwalifikowalności do funduszy, procesy aplikacyjne, realizację projektów oraz specyficzne fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Portal oferuje również skróty do aktualnych konkursów, obowiązujących zasad, najnowszych wiadomości, opcji wsparcia i danych kontaktowych. Zawiera także informacje o nadchodzących szkoleniach, dokumentacji dotyczącej aplikacji o fundusze i listach ekspertów. Portal zarządzany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Ruccol Public Relations w VIP MAGAZYN

Artykuł przedstawia Dorotę Szczygieł, CEO Ruccol Public Relations, która dzieli się swoimi doświadczeniami i podejściem do pracy. Wyróżnia ją indywidualne podejście do każdego klienta i skupienie na jakości pracy. Podkreśla znaczenie doświadczenia, praktyki i intuicji w branży doradztwa finansowego, szczególnie w kontekście aplikowania o dotacje unijne. Pracuje nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, podkreślając jednocześnie, że nie zastąpi ona ludzkiego wkładu w pracę.

Dorota Szczygieł – Nie ma rzeczy niemożliwych

 

Realizacja szkoleń branżowych w naszej firmie to kompleksowy proces, który obejmuje przygotowanie materiałów szkoleniowych, dopasowanych do specyfiki danej branży. W trakcie szkoleń skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy, co przekłada się na efektywność i zadowolenie uczestników. Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy zapewniają najwyższą jakość nauczania. Naszym celem jest dostarczenie uczestnikom szkoleń narzędzi i wiedzy, które pozwolą im osiągnąć sukces w ich zawodowych działaniach.

Zdjęcie WhatsApp 2023-12-09 o 15.31.50_553fdbc0

Nasza firma z radością przyjęła zaproszenie na obchody 5-lecia pracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to nie tylko zaszczyt, ale i możliwość podkreślenia naszego zaangażowania w rozwój i wsparcie III sektora. Dzięki naszej szerokiej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy gotowi wspierać organizacje społeczne w ich misji. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dalszego rozwijania naszych kompetencji, aby jeszcze efektywniej wspierać działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Zdjęcie WhatsApp 2023-12-09 o 15.31.52_d67bed05

Pani Dorota Szczygieł, ze swoim bogatym doświadczeniem zawodowym, odgrywa kluczową rolę w naszym zespole. Jest nie tylko specjalistą i audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001, ale również posiada certyfikaty z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz doświadczenie jako doradca zawodowy. Jej umiejętności obejmują kompleksowe przygotowanie szkoleń, zarządzanie projektami społecznymi oraz analizę potrzeb szkoleniowych. Jako CEO w RuccolPublicRelations oraz członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej, wykorzystuje swoją wiedzę, by efektywnie wspierać naszych klientów.

https://www.linkedin.com/in/dorota-szczygie%C5%82-915962227/

 

„Sukces Konferencji Rzemieślniczej w Iławie – Prowadzenie Pani Doroty Szczygieł”

Mieliśmy zaszczyt zorganizować wyjątkową konferencję dla Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie. Konferencja, z udziałem wielu znaczących osobistości, była prowadzona przez naszą ekspertkę, Panią Dorotę Szczygieł. Jej profesjonalizm i umiejętności organizacyjne spotkały się z licznymi gratulacjami oraz propozycjami organizacji kolejnych wydarzeń od obecnych gości. Serdecznie dziękujemy za możliwość współpracy przy tym prestiżowym wydarzeniu.

„Szkolenia Wielojęzyczne z Użyciem Języka Migowego – Przykład Firmy DESPRO”

Firma DESPRO regularnie korzysta z naszych szkoleń, przeprowadzanych co najmniej raz na kwartał. Długoterminowa współpraca z firmą wynika z potrzeby ciągłego szkolenia rotujących pracowników branżowych. Nasze szkolenia obejmują zarówno język migowy, jak i inne języki, co pozwala na dostosowanie się do specyfiki różnych branż. Jesteśmy otwarci na dostosowanie naszej oferty szkoleniowo-doradczej, aby sprostać potrzebom każdego klienta.

„Konferencja na Temat Zrównoważonego Rozwoju w Energetyce: OZE i Nowe Technologie”

Uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w energetyce, skupiającej się na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) i innowacyjnych technologiach, w tym magazynowaniu energii. Wydarzenie to umożliwiło nam zdobycie cennej wiedzy na temat projektów unijnych oraz poznanie wybitnych specjalistów, którzy w przyszłości będą przekazywać swoją wiedzę naszym klientom w ramach sektora szkoleniowego. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.

„Sukces Biznesowy w Opolu – Dzięki Naszym Usługom Audytorskim: Przykład Rafaeli Rydzanicz”

Bizneswoman Rafaela Rydzanicz, zmierzywszy się z biurokracją przed otwarciem nowej siedziby swojej firmy, skorzystała z naszych usług audytorskich. Jej determinacja, połączona z naszym wsparciem, pozwoliła uniknąć skomplikowanej procedury i znacząco zaoszczędzić. Dzięki naszej pomocy, Rafaela oszczędziła około 2000 złotych, unikając kosztownego zapoznawania się z przepisami. Teraz prowadzi swój biznes w Opolu z większą efektywnością i zadowoleniem. Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do jej sukcesu. Dziękujemy za zaufanie!

Nasi przedstawiciele uczą się od ekspertów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, co pozwala na efektywne wykorzystywanie najnowszych metod i rozwiązań w projektach unijnych, funduszach niemieckich oraz audytach. Dzięki temu, nasze usługi są na wysokim poziomie, co przekłada się na lepsze wyniki w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektów dla naszych klientów. Szkolenia te umożliwiają nam ciągły rozwój i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

 

Nasza firma, współpracując z Masurian Farm, aktywnie odwiedza i monitoruje klientów w całej Polsce. Specjalizujemy się w trudnych przypadkach dofinansowania, gdzie firmy wydają się na pierwszy rzut oka niekwalifikujące do wsparcia zewnętrznego. Nasz ekspert, Pani Dorota Szczygieł, z doświadczeniem w funduszach unijnych, angażuje się w dokładną analizę i adaptację regulaminów, aby uzyskać dofinansowanie dla naszych klientów. Masurian Farm, korzystający z naszych usług od trzech lat, jest przykładem naszej skuteczności w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego oraz w oferowaniu szkoleń związanych z tym obszarem. Naszym celem jest rzetelna i zindywidualizowana obsługa każdego klienta, zgodnie z jego unikalnymi potrzebami i specyfikacją.

RuccolPublicRelations wspiera kluby sportowe z całej Europy w pozyskiwaniu grantów na różnorodne cele. Niezależnie od tego, czy są to duże przedsięwzięcia, czy mniejsze inicjatywy, nasi eksperci oferują profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie aplikacyjnym. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojemu klubowi osiągnąć sukces!

Praktyczne wytyczne dotyczące komunikacji i promocji projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie 2021-2027

W przypadku dokumentów i działań informacyjnych oraz promocyjnych, które są udostępniane publicznie lub przeznaczone dla uczestników projektu, jako beneficjent musisz uwzględnić następujące zasady:

 1. Działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją projektu powinny być dostosowane do publikacji i udostępniania publicznie, z wyjątkiem dokumentów, których wzory nie mogą być zmieniane ze względu na wymogi prawa (np. dokumenty księgowe, certyfikaty itp.).

 2. Jeśli w zestawieniach lub na materiałach występują inne dodatkowe znaki (np. logo), nie mogą one być większe (wysokością lub szerokością) niż flaga (symbol) Unii Europejskiej.

Ważne jest przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi informacji i promocji oraz utrzymanie jednolitego wizerunku projektu i Unii Europejskiej.

W zestawieniu można umieszczać maksymalnie cztery znaki, włączając w to znaki FEPW, znak barw RP oraz znak UE. Należy pamiętać, że nie wolno umieszczać znaków wykonawców, którzy uczestniczą w realizacji projektu, ale nie są beneficjentami. Jeśli istnieje potrzeba umieszczenia innych znaków, można to zrobić poza zestawieniem, w linii znaków: FE, barwy RP i UE. Warto zauważyć, że wzory tablic, plakatów i naklejek nie mogą być modyfikowane.

źródło:

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027

 

Wykaz inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej

RIS w regionach PW porównywalnymi zdecydowano przypisać do odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w celu ułatwienia kategoryzacji specjalizacji i ich elementów składowych. Podczas poszukiwania wspólnych obszarów RIS dla regionów PW zidentyfikowano obszary o charakterze horyzontalnym, szczególnie w przypadku specjalizacji związanych z ekologią, w tym bardziej szczegółowego obszaru budownictwa ekologicznego. Analiza wykazała, że każdemu wspólnemu obszarowi odpowiadają elementy RIS we wszystkich regionach PW.

W celu zapewnienia przejrzystości informacji, branże i sektory objęte specjalizacjami zostały pogrupowane w siedem obszarów:

 1. Żywność i przemysł rolno-spożywczy
 2. Produkcja maszyn i urządzeń
 3. Energia
 4. Zdrowie
 5. Turystyka i rekreacja
 6. Cyfryzacja i działalność innowacyjna
 7. Ekologia, w tym budownictwo ekologiczne

źródło:

Opracowane na podstawie ekspertyzy pn. Analiza logiki interwencji przyjętej w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w zakresie Celu Polityki 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej (…), z uwzględnieniem kierunków rozwoju i wyzwań wynikających ze strategii regionalnych i krajowych – zadanie: określenie wspólnych RIS dla makroregionu PW na lata 2021- 2027. Policy & Action Group Uniconsult sp. z o. o., Warszawa, 2022 r.

Zasady 6R w kontekście UE odnoszą się do hierarchii działań w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, które mają na celu promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów.

 1. Redukcja (Reduction):

  • Polega na zmniejszeniu zużycia surowców poprzez minimalizację ilości odpadów wytwarzanych na każdym etapie produkcji.
  • Przykład: Przemysł tekstylny może redukować ilość zużywanej tkaniny poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i projektowanie ubrań z myślą o minimalizacji odpadów.

  Uwaga: Ważne jest, aby dążyć do zmniejszenia masy i objętości odpadów oraz ograniczyć zużycie surowców do minimum.

 2. Przetwarzanie (Reuse):

  • Polega na ponownym wykorzystaniu przedmiotów, komponentów lub materiałów, które są w dobrym stanie i nadają się do dalszego użytku.
  • Przykład: Księgarnia może sprzedawać używane książki lub biblioteka może udostępniać wypożyczenia książek, co pozwala na dłuższe życie tych materiałów.

  Uwaga: Kluczowe jest promowanie kultury ponownego wykorzystywania i zapewnienie odpowiednich kanałów dystrybucji dla używanych przedmiotów.

 3. Recykling (Recycling):

  • Polega na przekształcaniu odpadów w surowce wtórne, które mogą być używane do produkcji nowych produktów.
  • Przykład: Tworzywa sztuczne z recyklingu mogą być wykorzystane do produkcji butelek, worków czy mebli ogrodowych.

  Uwaga: Konieczne jest zapewnienie skutecznych systemów segregacji odpadów, zbierania i przetwarzania odpadów w celu maksymalizacji potencjału recyklingu.

 4. Odzysk energetyczny (Energy recovery):

  • Polega na wykorzystaniu energii zawartej w odpadach, poprzez procesy termiczne lub biologiczne, w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.
  • Przykład: Spalanie odpadów w specjalnie zaprojektowanych instalacjach, które generują energię elektryczną i ciepło.

  Uwaga: W przypadku odzysku energetycznego należy dbać o zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska, takich jak emisje szkodliwych substancji.

 5. Odpady jako substancje uboczne (By-products):

  • Polega na traktowaniu odpadów jako potencjalnych surowców dla innych procesów produkcyjnych.
  • Przykład: Pozostałości z produkcji papieru mogą zostać wykorzystane jako surowce dla przemysłu celulozowo-papierniczego.

  Uwaga: Ważne jest zapewnienie odpowiedniego zarządzania odpadami jako substancjami ubocznymi i monitorowanie ich jakości w celu zapobiegania ryzyku szkodliwości.

 6. Zrównoważone użycie surowców (Sustainable sourcing):

  • Polega na dążeniu do wykorzystywania surowców pochodzących z ekologicznie i społecznie odpowiednich źródeł.
  • Przykład: Wybieranie drewna z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego leśnictwa.

  Uwaga: Istotne jest promowanie uczciwego handlu i zapewnienie, że surowce pochodzące z wytwarzania o obiegu zamkniętym są pozyskiwane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Podczas stosowania zasad 6R należy zwracać uwagę na wspieranie innowacji technologicznych, edukację i świadomość społeczną, a także na zapewnienie odpowiednich ram prawnych i regulacyjnych, które będą promować i wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym na poziomie UE.

W pisaniu projektów zgodnych z zasadami UE dotyczącymi niedyskryminacji i równości, istnieje kilka istotnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę.

 1. Równe traktowanie:

  • Projekt powinien zapewniać równość traktowania wszystkich osób bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowość, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez prawo UE.
  • Projekt powinien uwzględniać zasady niedyskryminacji w procesie rekrutacji, zatrudniania, awansu, szkolenia i oceny pracowników.
 2. Integracja społeczna:

  • Projekt powinien dążyć do integracji społecznej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminowanych, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości etniczne itp.
  • Projekt może zawierać działania mające na celu poprawę dostępu do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i innych usług dla tych grup.
 3. Eliminacja stereotypów i uprzedzeń:

  • Projekt powinien promować równość poprzez eliminację stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji wobec określonych grup społecznych.
  • Można to osiągnąć poprzez kampanie informacyjne, szkolenia, działania kulturalne i inne inicjatywy mające na celu zmianę postaw i zachowań.
 4. Przeciwdziałanie przemocy i molestowaniu:

  • Projekt powinien zawierać środki mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, molestowania, nękania i dyskryminacji w miejscu pracy, szkole czy w innych sferach życia.
  • Powinny być zapewnione procedury reagowania na takie incydenty, wsparcie dla ofiar oraz świadomość praw i obowiązków w zakresie ochrony przed przemocą i dyskryminacją.
 5. Włączające projekty i usługi:

  • Projekt powinien uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych i zapewniać dostęp do projektowanych usług dla wszystkich, bez względu na ich pochodzenie czy status społeczny.
  • Należy zadbać o dostępność fizyczną, komunikacyjną i informacyjną dla osób niepełnosprawnych oraz o uwzględnienie różnorodności kulturowej i językowej.

Podczas pisania projektów zgodnych z zasadami niedyskryminacji i równości w UE, ważne jest także ścisłe przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych i regulacji dotyczących równego traktowania oraz konsultacja z ekspertami w tym obszarze.

AUDYT pierwszy KROK do PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA FIRMY

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie naszego doświadczenia i aktualnych informacji na temat Nowej Perspektywy na lata 2021-2027, wprowadzamy nowe usługi w naszym biurze. Chociaż niektóre z tych usług były już dostępne w naszej ofercie w latach 2017-2022, obecnie zostały one dokładniej sprecyzowane i nazwane. Każdy audyt jest skoncentrowany na określonym celu, który głównie polega na pozyskaniu lub zdobyciu przez audytowaną firmę dokumentacji, która będzie wykorzystana do określonej drogi biznesowej lub ścieżki rozwoju.

Audyty i ich zakres są obejmowane w sześciu obszarach, z którymi najczęściej mieliśmy do czynienia w przeszłości. Każdy audyt trwa od 20 do 90 dni roboczych i jest zakończony sprawozdaniem z audytu. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat poszczególnych audytów, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Jesteśmy firmą Ruccol Public Relations, specjalizującą się w świadczeniu usług doradztwa i wsparcia w zakresie audytów oraz strategii biznesowych. Naszym celem jest dostarczanie profesjonalnych i spersonalizowanych rozwiązań, które pomogą naszym klientom osiągnąć sukces w ich przedsięwzięciach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy gotowi do współpracy i służymy pomocą.

RuccolPublicRelations

Konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.
Mieliśmy zaszczyt wysłuchac, m.in.
🇪🇺 Lucie Žáčková – zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska (DG REGIO KE).
🇪🇺 Marta Wnuk – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska
W ramach programu Konferencji uzyskaliśmy informacje, nt.

Jaką przewagę dają Fundusze Europejskie nad innymi źródłami finansowania?

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – założenia nowego programu regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny +

Komunikacja i informacja w nowym rozdaniu unijnym – obowiązki beneficjenta

Kultura i turystyka finansowane ze środków UE wspierają gospodarkę Warmii i Mazur

Wszystkie aktualne informacje zostaną udostępnione na Naszej stronie.

Olsztyn, 16.02.2023 r.

Posiadamy Wpis do Bazy Usług Rozwojowych!

Z dniem 25 marca 2022 roku Nasza firma otrzymała Wpis do Bazy Usług Rozwojowych przez EFS.

Możecie Państwo zapisywać się na Nasze Usługi Szkoleniowe i Doradcze , które będą realizowane, przez najlepszych trenerów z kraju i Europy dla szerokiej gamy zainteresowanych.

Jeśli już dziś chciałbyś skorzystać z Naszych usług szkoleniowych lub doradczych!

Napisz do Nas: szkolenia@ruccolpublicrelations.pl
Baza Usług Rozwojowych pozwala na realizacje usług rozwojowych , które mogą być refundowane lub dotowane nawet do 100% wartości usługi szkoleniowej lub doradczej. 

link:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=136620

RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

ISO 9001:2015-10

RuccolPublicRelations Sp. z o.o.
dnia 26 sierpnia 2021 roku otrzymała
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 

nr 147/ 2021 w zakresie :

szkolenia, działalność wspomagająca edukację,

stosunki międzyludzkie ( public relations) i komunikacja,

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

AKTUALNOŚCI

Właściciel
Firmy

Oświadczam, zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i)
Regulaminu
UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM
TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”, iż firma
RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł
uzyskała Subwencje Finansową a podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

20.01.2021

Tytuł 1
Aktualności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.