RuccolPublicRelations

DOFINANSOWANIA

CENNIK

Szanowni Państwo,

W przypadku innych usług prosimy bezpośrednio skierować się do nas na nasz adres emailowy: firma@ruccolpublicrelations.pl.

W celu realizacji usług poniżej, konieczne jest dokonanie płatności za fakturę proformę, abyśmy mogli wykonać dla Państwa usługę. Aby to zrobić, potrzebujemy Państwa danych, prosimy o ich przes lanie do nas na nasz adres emailowy: firma@ruccolpublicrelations.pl. Po ich otrzymaniu prześlemy fakturę proformę do zapłaty. Po zaksięgowaniu środków rozpoczniemy realizację usługi.

Przygotowanie dokumentu PROTEST DO PARP

Cena: 1999 PLN *

Cena Omnibus : 1999 PLN * Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni. Jeżeli stosujesz promocję to cena ta musi być pokazywana zgodnie z Dyrektywą Omnibus obowiązującą dla krajów członkowskich UE. *kwota netto, należy uwzględnić 23 %

Przygotowanie protestu do PARP skutkuje w 95% otrzymaniem finansowania. Zaprotestuj i zdobądź swoje finansowanie. Twój projekt mógłby być oceniany niezgodnie z procedurą i nie przez specjalistę. Firm w Polsce, które starają się o dotacje, jest więcej niż specjalistów, których zatrudnia PARP.

W większości projektów, które otrzymały negatywną ocenę z PARP, istnieje możliwość złożenia protestu w ciągu 14 dni od otrzymania arkusza oceny wraz z uzasadnieniem. Skieruj się do nas, abyśmy mogli przygotować protest. Do tego będziemy potrzebowali całej Twojej dokumentacji, z którą aplikowałeś do PARP, załączników i uzupełnień, jeśli były, zapisu z posiedzenia panelu ekspertów (jeśli dotyczy), pisma z PARP oraz arkusza oceny. Oczywiście, możemy również zadawać dodatkowe pytania, aby lepiej zrozumieć kontekst Twojego projektu. W ciągu 48 godzin otrzymasz gotowy protest wraz z instrukcją, gdzie go należy złożyć.

Komplet dokumentów PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cena: 999 PLN*

Cena Omnibus : 999 PLN * Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni. Jeżeli stosujesz promocję to cena ta musi być pokazywana zgodnie z Dyrektywą Omnibus obowiązującą dla krajów członkowskich UE. *kwota netto, należy uwzględnić 23 %

Przygotujemy dla Ciebie kompleksowe dokumenty, abyś mógł/aś aplikować o te dotacje do odpowiedniego urzędu pracy, który wskażesz. Dokumenty prześlemy na maila w ciągu 48 godzin od przekazania wszystkich niezbędnych informacji. Komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem e-maila oraz WhatsAppa. Kontakt telefoniczny nie jest możliwy.

UWAGA. Prosimy pamiętać, że nasza usługa nie obejmuje weryfikacji Twojej możliwości ubiegania się o dotacje. W przypadku zainteresowania tym zagadnieniem, zalecamy skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą w instytucji, aby potwierdzić swoje kwalifikacje i spełnienie wymagań dotyczących otrzymywania dotacji . 

https://zielonalinia.gov.pl/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200

Komplet dokumentów DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

Cena: 999 PLN*

Cena Omnibus : 999 PLN * Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni. Jeżeli stosujesz promocję to cena ta musi być pokazywana zgodnie z Dyrektywą Omnibus obowiązującą dla krajów członkowskich UE. *kwota netto, należy uwzględnić 23 %

Przygotujemy dla Ciebie kompleksowe dokumenty, abyś mógł/aś aplikować o te refundacje do odpowiedniego urzędu pracy, który wskażesz. Dokumenty prześlemy na maila w ciągu 48 godzin od przekazania wszystkich niezbędnych informacji. Komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem e-maila oraz WhatsAppa. Kontakt telefoniczny nie jest możliwy.

UWAGA. Prosimy pamiętać, że nasza usługa nie obejmuje weryfikacji Twojej możliwości ubiegania się o refundacje. W przypadku zainteresowania tym zagadnieniem, zalecamy skonsultowanie się z odpowiednim specjalistą w instytucji, aby potwierdzić swoje kwalifikacje i spełnienie wymagań dotyczących otrzymywania refundacji . 

https://zielonalinia.gov.pl/-/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215

P12

Podstawowe pytania

 1. Dane Wnioskodawcy: Proszę podać pełne dane wnioskodawcy, w tym nazwę firmy, adres, NIP, REGON.

 2. Potrzeby i Oczekiwania: Jakie są konkretne potrzeby i oczekiwania względem naszych usług/produktów?

 3. Zakres Projektu/Usługi: Jaki jest zakres projektu/usługi do realizacji?

 4. Cele i Aspiracje: Jakie cele stawiasz sobie i Twojej firmie w kontekście tego projektu/usługi?

 5. Harmonogram: Jakie są Twoje preferencje co do harmonogramu realizacji?

 6. Budżet: Jaki jest Twój przewidywany budżet?

 7. Wymagania Techniczne i Jakościowe: Czy masz specjalne wymagania techniczne lub jakościowe?

 8. Ograniczenia i Regulacje: Czy istnieją ograniczenia regulacyjne lub normatywne do uwzględnienia?

 9. Preferencje Dostawcy/Usługodawcy: Czy masz preferencje co do dostawcy/usługodawcy?

 10. Terminy i Wydarzenia: Jakie terminy graniczne lub wydarzenia są kluczowe?

 11. Dodatkowe Pytania/Uwagi: Czy masz inne pytania lub uwagi wpływające na ofertę?

P12

Procedura płatności w ramach podjęcia współpracy RuccolPublicRelations Sp. z o.o.

Przygotowanie dokumentów do zewnętrznego finansowania

1. Płatność Początkowa: 50% opłaty należy uiścić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

2. Płatność Po Zakończeniu Prac: Pozostała część płatności jest wymagana w ciągu 7 dni od przekazania kompletnych dokumentów klientowi.

3. Wsparcie Po Złożeniu Dokumentów: Firma zapewnia wsparcie po wysłaniu dokumentów do instytucji finansującej i do czasu opublikowania listy kwalifikowanych projektów.

4. Abonament Pozytywnego Wyniku: Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, współpraca kontynuowana jest na zasadach abonamentu płatnego co 6 miesięcy (600 zł netto miesięcznie do 31 stycznia 2024 r.).

5. Success Fee: 5% od kwoty dofinansowania, płatne w dwóch transzach: 2,5% płatne w ciągu 7 dni od kwalifikacji projektu i 2,5% płatne w ciągu 7 dni po otrzymaniu dofinansowania na konto beneficjenta.

Audyty

1. Płatność Początkowa: 50% opłaty należy uiścić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

2. Płatność Po Zakończeniu Prac: Pozostała część płatności jest wymagana w ciągu 7 dni od przekazania kompletnych dokumentów klientowi.

Szkolenia i usługi doradcze z możliwością finansowania
Szkolenia i usługi doradcze komercyjne
Konferencje tematyczne

1. Płatność Początkowa: 50% opłaty należy uiścić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
2. Płatność Po Zakończeniu Prac: Pozostała część płatności jest wymagana w ciągu 7 dni od przekazania kompletnych dokumentów klientowi.
3. W przypadku usług z finansowaniem płatności zgodnie z regulaminem finansowania.

Wszystkie usługi są opisane na stronie startowej. Powyższe ustalenia obowiązują od 1.01.2023 r. i nie podlegają negocjacjom.

Co możemy dla Ciebie zrobić ?