RuccolPublicRelations

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Telefon

Adres

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15,
14-200 Iława

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma RuccolPublicRelations Sp. z o.o., ul. K.S. Wyszyńskiego 15, 14-200 Iława.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: firma@ruccolpublicrelations.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu oraz zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Pana/Pani aktywności, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
  4. Pana/ Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej w oparciu o Pana/Pani preferencje zakupowe.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom zaangażowanym w kontakt oraz dostawcom usług wspierającym działania marketingowe prowadzone przez RuccolPublicRelations Sp. z o.o., ul. K.S. Wyszyńskiego 15, 14-200 Iława.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu w formie elektronicznej na adres: firma@ruccolpublicrelations.pl lub pisemnej na adres : RuccolPublicRelations Sp. z o.o., ul. K.S. Wyszyńskiego 15, 14-200 Iława. Korespondencję papierową należy nadać przesyłka monitorowaną. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Zespół RuccolPublicRelations Sp. z o.o., ul. K.S. Wyszyńskiego 15, 14-200 Iława.

Napisz do nas...

Formularz Kontaktowy